tác dụng của nước

Tháng Tám 2, 2016
nước tinh khiết có dẫn điện không

Cùng Vĩnh Hảo tìm hiểu nước tinh khiết có dẫn điện không?

Nước tinh khiết là nước chỉ bao gồm 2 thành phần chính là oxy và hidro. Trong thực tế rất khó tồn tại nước tinh khiết. […]