nước khoáng ngọt Vĩnh Hảo

Tháng Tám 4, 2016
nuoc suoi vinh hao

Nuoc suoi Vinh Hao – Kiệt tác từ thiên nhiên

Vĩnh Hảo được coi như một biểu tượng của ngành công nghiệp nước khoáng đóng chai tại Việt Nam. Từ trước năm 1975, Vĩnh Hảo cũng […]