nước tinh khiết có dẫn điện không

nước tinh khiết có dẫn điện không

nước tinh khiết có dẫn điện không